Nữ thư ký - Secretary (2002)

Quý bà phóng đoãn - Madame Freedom

Bạn gái của anh trai tôi - My Brother's Girlfriend

Matana MiShamayim

Chị Dâu Tôi - My Brother’s Wife (2016)

Mẹ kế - Jan Dara

Cô Nàng Nghiện Làm - Working Girl

Phim bà mẹ trẻ - Young Mother 2 (2014)

Bà Mẹ Trẻ 2 - Young Mother 2 (2014)

Sải Cánh - Spread (2009)