Phim Tái Thượng Phong Vân Ký - Sai Shang Feng Yun Ji (2020)

‘Ảo tưởng tuổi 17’: Phim về tuổi teen thơ ngây, khao khát khẳng định mình